Sex måsten för ett digitaliserat företag

Artikel i IDG: Organisation, ledarskap, hur man rekryterar, sätt att se konkurrens och bilden av det egna företaget – inget blir detsamma när samhället digitaliseras. Kjell A Nordström pekar ut sex områden som det gäller att förstå för att klara resan.