Om boken

15 urbana lagar för att navigera i den nya världen.

Per Schlingmann, kommunikatör och rådgivare, och Kjell A Nordström, rådgivare till globala företag och tidigare ekonom vid Handelshögskolan beslöt sig för att låta sina erfarenheter och världsbilder mötas. Resultatet av deras möte är boken Urban Express.

I Urban Express ger sig författarna på uppgiften att tolka nuet. De hävdar att vi befinner oss i ett stadium av ”End of Future” – det innebär inte att framtiden inte existerar, utan snarare går utvecklingen så snabbt att framtiden blir oförutsägbar. Vilka effekter som följer av människors aktiviteter och teknologisk utveckling blir allt svårare att förutse. Kjell och Per tar sig an uppgiften att beskriva och reflektera över nuet, och utifrån deras analys följer en rad konkreta tips för att navigera i den oförutsägbara framtiden.

Per Schlingmann Kjell A Nordström
Bokens författare Per Schlingmann och Kjell A Nordström

En viktig slutsats de drar är att de traditionella kunskaperna inte längre räcker. Oavsett hur bra universiteten är, så lär de bara ut hygienkunskap. Den kunskapen är viktig men inte tillräcklig. Den kunskap som går att föra vidare i text har blivit en stapelvara. All kunskap som kan infångas och artikuleras kan digitaliseras. Allt som kan digitaliseras kan kopieras och värdet kommer därför att sjunka. Det som däremot inte kan digitaliseras kommer att ha ett högt värde och vara eftertraktat. För att nå framgång idag krävs något mer: Vild kunskap. Den här boken kan sägas vara resultatet av två personers samlade vilda kunskaper. Författarna undersöker och utvecklar detta nya begrepp och lär ut bästa sättet att förvärva och dra nytta av sin vilda kunskap.

Författarna använder sin gemensamma erfarenhet inom ekonomi, politik och kommunikation till att teckna bilden av vad som händer i världen och erbjuder verktyg, tankesätt och tips för att navigera i den nya tillvaro som växer fram. De visar hur kunskap, globalisering och vår tids verkliga blockbuster – Staden – påverkar villkoren för människor, företag och hur världen kan styras. Det är städernas tid.

Redan idag är det städer snarare än länder som konkurrerar om allt ifrån investeringar till talang. Det urbana är det nya svarta. Multinationella företag blir multiurbana företag. I staden är konkurrensen stenhård, koderna osynliga och väldigt få får samtidigt plats i dess absoluta mittpunkt – samtidigt är alla välkomna.

Per och Kjell

På sin resa genom de förändringar världen befinner sig i förklarar författarna varför det är så viktigt att våga hänge sig åt slumpen och hitta sin vilda kunskap. De har samlat sina viktigaste tips för hur man framgångsrikt navigera i denna värld av städer.

Genom att tillämpa Anonyma alkoholisters välbeprövade och framgångsrika tolvstegsprogram skapar författarna helt nya och unika steg som utgör grunden för att kunna tänka utanför sig själv, en förmåga som är avgörande för att ta vara på stadens möjligheter. Läsaren uppmanas att lämna sina egna föreställningar, och att våga vara öppen för det nya – att lära av och lära om. Per och Kjell visar genom sina punkter hur man går tillväga. Resultatet är 15 Urbana Lagar som krävs för att navigera i den nya världen. Följ med författarna på en resa med
Urban Express.

En bok av Per Schlingmann och Kjell A. Nordström

popup